Leder

Arne Lindtveit

Arne står på 1. plass på vår liste, og er vår ordførerkandidat til kommunevalget. Han er 67 år og arbeider som barnevernskonsulent. Her kan du bli litt bedre kjent med Arne:

Arne Lindtveit

Jeg er gift med Åshild, har to voksne barn, svigersønn og to barnebarn. Jobber som barnevernkonsulent, Barneverntjenesten Øst i Agder. Etter 20 år med menighetsarbeid tok jeg sosionomutdanning på Universitetet i Agder og har de siste 16 årene jobbet som Førstekonsulent i Kriminalomsorgen, Miljøterapeut i Bufetat og som barnevernkonsulent i kommunalt barnevern. Jeg har også vært hovedtillitsvalgt for FO i Gjerstad kommune fra 2016.For meg er det viktig at kommunen utvikler gode tjenester til alle i kommunen. Særlig til de som trenger det mest, uavhengig av alder og behov. Som politikere er det vår hovedoppgave å legge til rette for dette. God organisering og Vegårshei som en god arbeidsgiver er stikkord her. Det er også viktig at vi videreutvikler kommunen. Prosjekter som «Elvelangs» kan derfor være viktig for å legge til rette for trivsel og folkehelse, men vi må passe oss så vi ikke «forstrekker» oss og har for mange slike prosjekter på engang.                  Over 600 personer pendler ut av kommunen, de fleste daglig. Noe over hundre pendler inn til kommunen. I tillegg til det har vi over 700 hytter.  Gode veier er derfor viktig for oss. Vi må få fart på bygging av ny E18, og vi må jobbe med å få bedre vei til Akland. Godt valg!