Kasserer

Eva Nilsen

Likeverd, likestilling og like muligheter for alle.

Eva Nilsen

Er født i København og kom til Vegårshei i 1975. Har bodd og jobbet i Risør i mange år, og flyttet tilbake til Vegårshei i 2020.Mitt politiske engasjement startet i tidlig ungdom. Urettferdighet og mangel på likestilling engasjerte meg mest. I 1978 ble jeg med i Vegårshei Arbeiderparti og spesielt gjennom arbeiderkvinnelaget. engasjerte jeg meg sterkt i kampen om barnehage og reelle muligheter for at småbarnsmødre kunne delta i arbeidslivet på lik linje med andre. Jeg har vært aktiv i både oppvekstutvalg, teknisk komite, formannskap og bystyre i Risør og var fylkestingsrepresentant og medlem av samferdselskomiteen i fylkestinget i perioden 2016 – 19 før fylkessammenslåingen. I denne perioden fra 2019; er jeg vara til fylkestinget og samferdselsutvalget. I tillegg er jeg nestleder i Agder Fylkeskommunes Eldreråd. Det politiske engasjementet har blitt styrket hele veien, da jeg opplever at vi alle har reelle muligheter til å påvirke beslutninger som fattes både lokalt, regionalt og sentralt. Vegårshei har som visjon å være levende og inkluderende og det er derfor viktig å vise det i praktisk politikk. Det ønsker jeg å bidra til. Alle reaksjoner:24Du, Gro Bråten, Tone Barbro Loftesnes og 21 andre