Styremedlem

Johan Lind

Johan Lind er 65 og pensjonist og bor på Ubergsmoen.

Johan Lind

Johan er en pensjonert tilflytter fra nord. Bodd på Vegårshei i 5 år. Har jobbet store deler av mitt yrkesaktive liv som tillitsvalgt og koordinerende hovedverneombud innen olje og gass. Det viktigste for meg handler om at folk uavhengig av hvor de bor, skal føle en grunnleggende trygghet i sine liv. Trygghet i oppvekst, trygghet i arbeidslivet og trygghet i alderdom. Trygghet på at vi i ivaretar vår flotte natur til glede for alle!