Sekretær

Venke Anny Nes

Venke Anny Nes kommer fra Vegårshei. Hun brenner for at ungdommene skal få mulighet til å ta den utdanningen de ønsker. Hun mener også det er viktig at vi som politikere setter krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, slik at man motvirker sosial dumping innenfor anbudsprosesser i fylkeskommunen. Vi skal ha et anstendig arbeidsliv der ansatte skal kunne føle trygget, og gir muligheter for utvikling.

Venke Anny Nes

Venke Anny har jobbet i Vegårshei kommune på sosialkontor, rådmannskontor og NAV. Hun har også vært hovedtillitsvalgt for Fagforbundet på Vegårshei, og er nå tillitsvalgt på heltid i Fagforbundet Agder.