Kvinnekontakt

Kine Lorentzen

Kine Lorentzen er 49 år, og jobber som tiltakskoordinator/veileder i Vegårshei kommune.

Kine Lorentzen

Kine bor på Ubergsmoen, og har 2 barn og samboer. Jeg er en uredd , tydelig, engasjert person som opptatt av rettferdighet. Jeg vil jobbe for at Vegårshei kommune er et trygt, rettferdig og godt sted å vokse opp, bo og arbeide i, uavhengig av behov, ressurser eller livssituasjon. Kommunen skal være et inkluderende og solidarisk samfunn. Mine fanesaker er :Like arbeidsvilkår for alle ansatte i Vegårshei kommune - betalt matpause til alle. Øke grunnbemanning i Vegårshei kommune- sikre nok voksne for barn, sårbare voksne, og eldre. Jobbe for felleskapet, som gir sterke offentlige velferdsordninger. Unngå privatisering.