Varaordførerkandidat

Grete Stebekk Hommelsgård

Grete er 51 år og bor på Vegårshei. Hun stiller til valg som varaordførerkandidat i Vegårshei og er også kandidat til fylkestinget i Agder. Grete arbeider som spesial-fagarbeider i Arendal kommune og er prøvenemdsmedlem i fylkeskommunen. Hun er vararepresentant til kommunestyret og har vært kvinnepolitisk ansvarlig i styret i Vegårshei Ap.

Grete Stebekk Hommelsgård

Jeg er særlig opptatt av psykisk helse, oppvekst, styrken i små samfunn og bærekraften i å stå sammen. Tidlig innsats er viktig. At vi ser de aller minste fra start, og har de nødvendige ressurser for å møte den enkeltes behov og skape en trygg hverdag. Et inkluderende bygdesamfunn er helsefremmende for fremtiden, og bygger opp under de verdiene vi trenger i samfunnet for at alle skal ha det bra, små og store! 

Jeg stiller som varaordfører kandidat i Vegårshei fordi jeg brenner for tidlig innsats. En trygg og god oppvekst speiler seg livet gjennom. Det er viktig for psykisk helse,  forebygger ensomhet og utenfor skap. Null toleranse for mobbing er nødvendig. Alt for mange opplever mobbing fra tidlig alder. Trygge nettverk, nok voksne og rett kompetanse, helt fra start kan gjøre en stor forskjell. Godt samarbeid mellom barnehage, skole og foreldre.  På  Vegårshei, ønsker vi tilgjengelighet til psykolog og helse sykepleiere. Med en arbeidshverdag i hjemmesykepleien i en annen kommune-  er jeg også opptatt av langsiktig og bærekraftig utvikling av kommunens omsorgstjenester. De fleste av oss vil få bruk for ulik hjelp i fremtiden. Jeg vil jobbe for at vegårshei er en aktiv arbeidsgiver som beholder - og rekrutterer gode fagfolk innen alle felt. Som stolt innbygger i kommunen, vil jeg bidra til at vi har minst like stor grunn til det, også i årene som kommer. Som sambygding og gjennom godt samarbeid, på tvers, politisk.