Kommunestyrekandidat

Nils A. Myhre

Nils Andrew er 62 år, og har tidligere jobbet som skogsarbeider.

Nils A. Myhre

Nils Andrew er gift med Mariann, og har 3 barn. Han er født og oppvokst på Vegårshei. Begynte arbeidslivet som tenåring, i skogen. Det som den gang hette Nidarå Tømmersalgslag. Og skogen har stort sett vært arbeidslivet hans, unntatt i korte perioder. Som ekte Vegårsheiing er også interessen for jakt og fiske stor. Han regner seg som en vanlig arbeidsmann. Fra tidligere har han 3 perioder i Kommunestyret. Det politiske engasjementet, er nok tufta på takknemlighet til arbeiderbevegelsen som alltid har tatt tøffe kamper for å bedre vanlige arbeidsfolks kår. Privatisering er et ord og en ting han ikke liker, er tilhenger av sterke offentlige felleskap. Han ønsker seg selvfølgelig den rause og blide fjordbygdingen, Arne, som Vegårsheis nye ordfører