Kommunestyrekandidat

Kjersti Fossing

Kjersti er 56 år, og jobber som adjunkt i Åmli kommune.

Kjersti Fossing

Kjersti er utdannet Adjunkt og har nå jobbet i Åmli kommune i 32 år. 30 år på Åmli skule og de 2 siste åra på Dølemo oppvekstsenter avd skule. Der trives jeg veldig godt. Politisk erfaring: Vært vara ellet fast i kommunestyre i 16 år, var fast medlem i formannskapet i en periode. Jeg har vært leder av Vegårshei Ap i 8 år og stiller nå som kandidat til kommunestyre.Mine hjertesaker: Jeg brenner for gode oppvekstvilkår for barn og unge, og forhindre at noen føler seg utenfor i samfunnet. Alle trenger å bli sett og å føle tilhørighet , det å tilhøre et fellesskap. Jeg er også opptatt av likestilling og likeverd . Ikke minst at vi i Vegårshei kommune kan tilby fulle faste stillinger. Alle reaksjoner:23Du, Gro Bråten, Tone Barbro Loftesnes og 20 andre