Kommunestyrekandidat

Lisbeth Songe Åsnes

Lisbeth er 46 år, og jobber som omsorgsarbeider i Vegårshei kommune

Lisbeth Songe Åsnes

Jeg er gift med Terje, og har fire barn mellom 11 og 15 år. Er opprinnelig fra Songe, men har hatt flere år i Rogaland, og  flyttet til Vegårshei for 12 år siden.Jeg har jobbet i eldreomsorgen i over 25 år, har de siste fire årene jobbet i kommunens psykisk helse og rus team.Her er noen av mine hjertesaker. Jeg vil jobbe for at alle som ønsker det skal få muligheten til faste og helse stillinger, samt like rettigheter og arbeidsvilkår for alle våre kommunalt ansatte i Vegårshei kommune. Det er viktig at kommunen som arbeidsgiver legger til rette for kompetanseheving som videreutdanning og kurs for sine ansatte. Jeg vil også jobbe for en bedre hverdag for barn og unge, som et godt tilbud innen psykisk helse og flere ansatte inn i klasserommet. Vi må jobbe for et godt og variert fritidstilbud for barn og unge.  Alle våre eldre som trenger det, skal få god pleie og omsorg med høy kvalitet